Svorka je hlavní a nejdůležitější součástí postroje. Působí na něj hlavní část tažné síly, která se následně přenáší na vozík.

1) pneumatika; 2) obložení svorky; 3) remorkéry; 4) svorka; 5) klíšťata; 6) polévka.

Standardní svorka (obr. 3.) se skládá z kleští (5), svorky (4), obložení svorky (2), pneumatiky (1), tichého pásu, supony (6), páru tahů nebo zastrčených laloků (3) a hrdla .

Správně zvolený obojek pro koně zaujímá následující polohu: nahoře se opírá o hřeben krku na začátku kohoutku; po stranách leží na svalech umístěných před páteří lopatky; v dolní části lopatky nad glenohumerálním kloubem; v dolní části krku přechází přes sokola na bázi krku (obr. 4.).

Vertikální poloha obojku je rovnoběžná s polohou lopatky koně. U koně se šikmou lopatkou zaujímá obojek šikmější polohu; naopak s kolmější čepelí zaujímá i svislou polohu.

Velikost a tvar obojku pro jakýkoli účel musí přesně odpovídat tvaru a velikosti krku a celé kontaktní plochy koně.

Obr.4. Opěrné body obojku na kostře koně.

Délka límce je dána délkou plochy od jeho horní podpory na hřebeni krku na začátku kohoutku ke spodní, nad glenohumerálním kloubem.

Při správné šířce může být krátký nebo dlouhý. Krátký obojek bude tlačit na krk koně a ztěžovat mu dýchání, aniž by dosáhl své normální polohy; naopak, dlouhý límec bude klesat nízko u glenohumerálního kloubu a bude sahat daleko ke kohoutku. Takový obojek nevyhnutelně nacpe koni kohoutek a ramena. Stejně tak široký límec nebude ležet na svém určeném místě, ale bude sahat daleko dozadu k trnům lopatky a způsobí poškození jejich svalů.

Plocha obojku, přivrácená k tělu koně nahoře a ze 2/3 po stranách, je podšita plstí; ve zbytku části dosedá na kontaktní místa obojku koně.

Základem svorky jsou kleště, vyrobené ze dřeva (břízy), určují její tvar a velikost a poskytují potřebnou pevnost. Na hranici spodní a střední třetiny klíšťat, v jejich zesílené části, zvané fascicle, jsou vytvořeny dva otvory pro přichycení tahů nebo tahových laloků.

Homutina (obr. 5) se skládá z pevně složené slámy ve tvaru kužele, potažené kůží. Probíhá po celé délce upínacích kleští a je k nim připevněn. Spodní část svorky, procházející pod krkem koně, by měla být dva centimetry nad klíšťaty, jinak budou drhnout krk.

ČTĚTE VÍCE
M byste neměli krmit rajčata?

Tahy slouží k upevnění svěrky na hřídele pomocí oblouku a na ně je upevněn ráfkový pás. Dřezy (obr. 6) se řežou z vepřové nebo hovězí kůže; z hlediska pevnosti se počítají podle účelu svorky. U koně s normální polohou lopatky jsou tahače umístěny přibližně ve 2/3 vzdálenosti od horní části obojku.

Nemůžete použít stejnou svorku pro různé koně! Jejich tvary krku jsou různé a používáním obojek získává individuální vlastnosti struktury krku konkrétního zvířete.

Navléknou obojek přes hlavu koně, převrátí ho vzhůru nohama a pak ho opět převrátí přes hřívu do normální polohy a narovnají postroj. Svěrací kleště jsou utaženy páskem ze surové kůže.

Horní plocha svorky je potažena vepřovou nebo telecí kůží, která ji chrání před vlhkostí v deštivém počasí. Ve spodní části jedné z kleští je připevněna podpěra, která slouží k utažení kleští při zapřahání a musí být dostatečně pevná v souladu s elasticitou oblouku.

Hmotnost svorky je dána jejím účelem. Hmotnost lehkých pohyblivých svorek se považuje za 3 kg a těžkých – od 5 do 6 kg. Hmotnost lehkých pracovních svěrek by neměla přesáhnout 6 kg a těžkých od 8 do 9 kg. Někdy dosahují obojky velkých pracovních koní hmotnosti 13 až 18 kg.

Standardní svorky (tabulka 1) se vyrábí ve 12 velikostech (č. 0-11). Rozměry určitého čísla jsou obvykle označeny zlomkem, jehož čitatel udává délku a jmenovatel šířku (v mm). Například: č. 0-(440/210), č. 11-(740/400).

Pokud číslo svorky není známo, musíte změřit její délku od horní vnitřní strany podložky svorky k vnitřnímu plátnu spodních rohů kleští a šířku na úrovni otvorů pro taháky mezi vnitřním plátnem kleští a zeptejte se na odpovídající číslo v tabulce.

Rozměry hotových svorek (GOST 3978-47)

Číslo Délka (cm) Šířka (cm) 0 43 21 1 45 23 2 48 24 3 50 25 4 53 26 5 54 27 6 56 28 7 60 30 8 63 31,5 9 66 32,5 10

Přečtěte si také

Volná pozice

Volná pozice Pes se čas od času potřebuje cítit volně (zaujmout volnou pozici) – při chůzi, relaxaci při výcviku, v práci.Podmíněným podnětem je povel “Kráč!” a gesto – vymrštění pravé ruky, dlaní dolů, dovnitř

ČTĚTE VÍCE
Kolik váží jeden okraj zahrady?

Čelenka s náustkem, její střih a účel

Náustková čelenka, její střih a účel Pro účast na double eventu musíte být schopni provádět základní cviky v aréně pomocí náustkové čelenky (obr. 17). Od uzdečky se liší tím, že má přídavný pár lícních pásků a otěží, ke kterým

6. Přechod do volné polohy

6. Přechod do volné polohy Tato technika by měla naučit psa na povel nebo gesto vzdálit se od trenažéru a zaujmout volnou pozici.Podmíněnými podněty pro tuto dovednost jsou povel „Chůze“ a gesto – pohyb vpravo ruku vpřed s

Chovatelský řád Mezinárodní kynologické federace (FCI)

Chovatelský řád Mezinárodní kynologické federace (FCI) Úvodní část 1. Vzájemná práva a povinnosti majitelů nebo majitelů psů a fen jsou dány národní legislativou a řády přijatými chovatelskými spolky a

Chovatelský řád pro členské země FCI

Chovatelský řád pro členské země FCI 16. Chovatelský řád pro členské země FCI nesmí obsahovat nic, co by bylo v rozporu s tímto chovatelským řádem.

Předpis o zkoušení chování psů pro přijetí do chovu

Předpis o zkoušení chování psů pro přijetí do chovu Tento dokument byl přijat chovatelskou komisí RKF a schválen Prezidiem RKF v roce 2000

Pravidla pro udělování titulu „šampion národního klubu severního správního okruhu“

Předpisy o udělování titulu „šampion národního klubu CAO“ Požadavky na udělení titulu „šampion národního klubu“ středoasijským ovčákům byly vypracovány a zavedeny v roce 2002. Vycházejí z výměny certifikátů. titul “šampion”

Obtížný pohyb, křivá poloha hlavy

Obtížný pohyb, stočená poloha hlavy Předběžná diagnóza: těžká modřina První pomoc: žádná Konzultace s odborníkem:

Nesprávná poloha štěněte

Nesprávné polohování štěněte Jednou z nejčastějších příčin porodních komplikací je nesprávné polohování štěněte při porodu. Obvykle v takové situaci štěně vychází s krkem dopředu, protože má hlavu otočenou dovnitř. To je velmi nebezpečná poloha,

Předpis o výcviku psovodů záchranářských psů s pátracími a záchranářskými psy

Předpis o výcviku psovodů záchranářských psů se psy pátrací a záchranné služby Schválila: Vědecká a metodická rada SSC ASF 20. července 1998 Fless D. A. Schválila: Předseda výkonného výboru ASF Ruska 5. února 1999 Kavuněnko V. D. V evropských zemích kde pro spásu

ČTĚTE VÍCE
Jak správně namáčet zelenou pohanku?

Kapitola sedmá Pohlaví a postavení v komunitě

Kapitola sedmá Sex a pozice v komunitě Cochise a Blue se v určitém smyslu ukázali jako konzervativní. Jinými slovy, svým chováním demonstrovali, že patří k těm druhům, jejichž existence v určité době přispěla ke konstrukci určitých

Kapitola osmá Současná situace

Kapitola osmá Situace dnes Vulpesvulpes (liška): Chudák Cochise zemřel. Najednou. Od zápalu plic. Canisfamiliaris (pes): Modrá zůstává psem, jak má být Homosapiens (člověk): I já, jak bych měl být, zůstávám člověkem (a možná si i nadále budu hrát

Péče o koně není jen o správném krmení a pohodlných životních podmínkách, ale také o správně zvoleném postroji. Důležitou součástí takového příslušenství je svorka. Slouží k připojení zemědělských strojů nebo vozíků ke koním. K výrobě svorky se používají zakřivené tyče a kůže. Tvar konstrukce umožňuje bezpečné upevnění postroje s ohledem na anatomické vlastnosti koně. To zajišťuje optimální přenos síly na tahovou sílu.

Obojek pro koně

Vynález svorky byl jakousi revolucí pro přepravu taženou koňmi. Jednoduchý a praktický design výrazně zlepšil efektivitu přepravy nákladu. Nyní by koně mohli být používáni nejen k přepravě lidí, ale i vážného nákladu.

Vynález obojku umožnil využít koně k přepravě zboží

Historie koňského postroje

  • mezi chaldejskými kmeny, které žily v Mezopotámii;
  • na ostrově Kréta, kde zůstaly stopy mínojské civilizace;
  • v asyrském království, kde se dnes nachází moderní Irák;
  • ve staré Číně.

Přibližná struktura prvního koženého obojku pro koně

První obojky byly vyrobeny z kusu kůže těsně pokrývající krk koně. Existovala také varianta s dvojitými stuhami: druhá část zakrývala hrudník a nohy, ale hlavní zátěž stále nesl krk koně. Čím větší úsilí zvíře vynaložilo na tahání pluhu nebo vozíku, tím více límec tlačil na krk. Strukturální rysy těla koně způsobovaly udušení, takže do nejtěžších prací byli dlouhou dobu zapojeni voli.

Obojek s dvojitými pásky zakrývajícími hrudník a nohy koně

Zařízení dokázali vylepšit až ve třetím století, kdy se hrudní pás objevil v Asii. Číňané to použili jako první. Schopnost úponu umožnila použít kostní aparát v oblasti hrudní kosti, nikoli krční svaly jako dříve. Toto řešení umožnilo využít plný potenciál zvířete. V evropských zemích se podobná zařízení začala používat nejdříve v šestém století.

ČTĚTE VÍCE
Jak se nazývají části hovězího těla?

V Evropě ještě neznali hrudní pás, ale v Číně už vynalezli obojek. Vědci datují nalezené kresby do druhého tisíciletí našeho letopočtu. Starobylý límec je zobrazen jako oblouk na podšívce. V evropských zemích se používá od desátého století. Když už skandinávské kmeny zapřahaly koně, na jihu ještě používali voly.

Oblouková svorka s výstelkou

Ve středověku takový vynález urychlil progresivní změny v Evropě, protože nyní mohly být koňské zdroje využívány racionálněji. Pokud budeme měřit výkonnost koně v tunách, které je schopen přepravit na určitou vzdálenost za hodinu, pak koně s obojkem unesli o 50 % více. Předně kvůli jeho větší rychlosti (oproti vola).

Díky výhodě v rychlosti bylo použití koní s obojky racionálnější než použití volů

V roce 1910 provedl de Nettes ve Francii experiment, aby prokázal účinnost svorky. Pár koní s obojkem posunul náklad do půl tuny a stejní koně s obojkem se pohybovali třikrát více! Zkušenosti dokazují, že svorka je důležitou součástí postroje, která pomáhá rovnoměrně rozložit zátěž na tělo. Kromě toho vám svorka umožňuje používat zadní část trupu a všechny nohy k tlačení nákladu. Zmírňuje tlak, který by jiné typy postrojů vyvíjely na průdušnici.

Použití svorek výrazně zvýšilo nosnost koní

Koňský postroj

Sada obsahuje obojek, postroj a sedlo. Veškeré příslušenství je vybíráno přísně individuálně, s ohledem na postavu zvířete. Na postroji nikdy nešetřili, vyrobili ho na zakázku a následně upravili na míru jejich mazlíčkovi. Dnes chovatelé koní nakupují postroje zpravidla na trhu nebo ve speciálních internetových obchodech.

    Svěrka Důležitou součástí postroje je svorka, která přenáší tažnou sílu na vozík nebo nářadí. Nasazují ho tak, aby nevisel a netlačil na hrdlo. Jakékoli nepohodlí vede ke zhoršení výkonnosti a zdraví koně.