Důležité! Nejlépe se pracuje za slunečného klidného počasí, kdy je půda dobře vyschlá. Déšť rychle promění zemi v bláto a zmrzlá půda se těžko vyrovnává i se stroji.

Způsoby, jak vyrovnat web v zemi

1. Přilákání profesionálních techniků. Zásah techniky je opodstatněný, pokud má lokalita velkou plochu, jsou zde vážné výškové rozdíly (více než 20 cm), staré pařezy, výztuže a jiné překážky. Pro práci použijte mini-buldozery (rypadla), traktory, kultivátory. Nejčastěji přichází na pomoc traktor – dokáže urovnat půdu až do výšky 1 m. Orba se nejlépe provádí podél a napříč.

Rada! Traktor při urovnávání posouvá úrodnou vrstvu půdy. Po takovém zásahu se doporučuje kultivovat pozemek parou. Malé plochy lze opařit vařící vodou, používá se také oxid měďnatý, vápno a síra. Vakuové napařování a zpracování parními stroji je vhodné pro velké plochy.

2. Ruční vyrovnání. Plochu můžete zrýt lopatou, nebo použít ruční pojízdný traktor či kultivátor k nakypření a následně vyrovnat hráběmi. Na malých plochách je úrodná vrstva předběžně odstraněna a po vyrovnání položena na místo. Můžete to udělat jednodušeji – navezte úrodnou půdu a použijte ji k vyrovnání svahu.

Jak vyrovnat pozemek v zemi vlastníma rukama

První věc, kterou musíte udělat, je zhodnotit kvalitu horní vrstvy. Jeho tloušťka by měla být alespoň 30-35 cm.Pokud je úrodná vrstva malá, je lepší přinést půdu. Není potřeba obnovovat celý pozemek – stávající zemina se smísí s novou. Pokud je půda těžká, je nutné ji smíchat s pískem, ke snížení kyselosti se používá hašené vápno.

Stojí za to vědět, že i traktor nebo buldozer provádí pouze hrubé práce, na místě jsou stále nesrovnalosti, které je třeba opravit. K tomu budete potřebovat:

 • Úroveň budovy.
 • Hrábě, vidle (nebo lopata).
 • Kolíky a lano.

Dále je postup následující:

 • Je nutné prohlédnout místo a zvýraznit střední bod na výšku – bude vodítkem při vyrovnání. Vrazíme do něj kolík.
 • Poté je místo rozděleno na “čtverce” 1×1 metr.
 • Vrcholy kolíků musí být ve stejné rovině – každý čtverec musí být zkontrolován úrovní budovy. Okamžitě bude jasné, kde je třeba odstranit přebytek a kde přidat.
 • Zasypáváme jámy, zarovnáváme valy.
 • Místo necháme 10-14 dní, aby se pozemek “usadil”.
 • Poté můžete kolíčky vytáhnout a půdu prokypřit hráběmi.

Pokud lokalita se sklonem

Pomocí kolíků musíte označit horní a dolní body místa a určit směr svahu. Spojte kolíčky ve dvojicích pomocí lana – bude vodítkem na rovnou plochu. Nyní provádíme podobnou opravu. Pokud je svah velký, budete muset přinést úrodnou půdu a naplnit je jámami a prohlubněmi. Po 2 týdnech zkontrolujeme kvalitu práce a případně doplníme zeminou. Projděte dvakrát místo s kultivátorem (podél a napříč) a vyrovnejte pomocí hrábě.

ČTĚTE VÍCE
Co k pěstování mrkve potřebujete?

Jak srovnat pozemek v zemi pod trávníkem

S trávníkem není vše tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Je nutné nejen vykopat zeminu, vyplnit díry a vyrovnat kopce, ale také zlepšit úrodnou vrstvu. Příprava místa pro výsadbu trávníku zahrnuje následující kroky:

 • Rozdělení na čtverce, čištění od trosek.
 • Odstranění vrchní vrstvy. Vyrovnání povrchu.
 • Vykopání půdy a vytvoření úrodné vrstvy.
 • Zhutnění půdy.
 • Kontrola kvality.

Po přípravných pracích můžete začít odstraňovat horní vrstvu (nejméně 15 cm tlustou) – je složena na okraji místa. V této formě může být skladován ne déle než 3-4 týdny, jinak zemřou aerobní mikroorganismy, které přispívají k obohacování země kyslíkem, a začnou také škůdci.

Přípustný sklon trávníku: do 7 cm na metr délky. Pokud je větší, vegetační kryt nebude hustý a úrodná vrstva se může pohybovat. Pro odvod sedimentární vody je důležité zachovat celkový sklon 1-2 %. Nebezpečné jsou především jámy a prohlubně – hromadí se v nich dešťová voda, což vede k rozkladu kořenového systému rostlin.

Poté je místo vyrovnáno (řezání kopců a vyplnění otvorů). Při nadměrné hustotě je lepší půdu zrýt nebo orat pojízdným traktorem. Poté se úrodná půda vrátí na své místo, vyrovnání se provádí hráběmi. V tomto stavu opouštíme lokalitu 12-15 dní.

Důležité! Po 2 týdnech by měla být kvalita vyrovnání zkontrolována pomocí vodováhy. Pokud je to nutné, zasypte zeminu, odstraňte kolíky a zhutněte půdu válečkem (lze nahradit barelem s vodou). Zhutnění je nutné, aby se zabránilo sedání půdy při dešti.

Jak vyrovnat trávník, pokud je svah

Pokud sklon přesahuje 20 %, musíte jej snížit:

 • Plodná vrstva je odstraněna.
 • Provede se značení a poté se půda postupně přesouvá z vyvýšené oblasti do nížiny a tvoří terasu.
 • Hranice se opevňují. Ve spodní části je třeba vytvořit obrubník (vezměte v úvahu výšku zásypu půdy). Nahoře je vykopán odvodňovací příkop – bude odvádět usazenou vodu.
 • Odstraněný drn se vrátí na své místo.
 • Podobně se plocha vyrovná a zhutní.

Na velkých plochách se úrodná vrstva posune radlicí traktoru a následně se plocha urovná speciální technikou. S výsadbou trávníkové trávy není třeba spěchat, nejprve musíte zajistit odvodňovací a zavlažovací systém a ujistit se, že se země „nepotopí“.

Pozemek o rozloze více než 6 akrů je dlouhodobě ručně srovnáván a je nepohodlný. To nejlépe zvládnou profesionální technici! Malý osobní pozemek lze zcela vyrovnat vlastníma rukama. Toto je důležitý a zodpovědný proces, který by neměl být opomíjen!

Více o dači:

 • Jaké květiny zasadit do dače. Náš TOP
 • Dacha amnestie 2018-2020
 • 5 skvělých houpaček pro daču
ČTĚTE VÍCE
Jak můžete ozdobit zeď v ložnici?

Jak vyrovnat pozemek ve venkovském domě, pokud potřebujete zasít krásný trávník nebo postavit trvalou stavbu: garáž, venkovský dům? Nejprve je nutné provést analýzu stavu území a teprve poté zvolit vhodnou metodu.

Svůj pozemek můžete srovnat ručně nebo pomocí těžké (a ne tak těžké) techniky: traktor, motorový kultivátor. Vše záleží na přání a možnostech zákazníka a také na požadavcích na dílo. V každém případě se níže rádi podělíme o to, jak a kde začít.

Důvody a plán pro vyrovnání místa

Pokud člověk vlastní byť jen malý pozemek (nejčastěji je to dacha), pak alespoň jednou během svého užívání stojí před otázkou: jak správně srovnat pozemek v dači?

Úplné nebo částečné vyrovnání území může být nutné ve třech případech: výstavba, vybavení plošin a cest, výsadba trávníku nebo zeleninové zahrady. V prvních dvou možnostech nepracují na celém místě, ale na určité stavební ploše, ze které je úrodná vrstva odstraněna z celého povrchu. V případě trávníku nebo zeleninové zahrady je tato vrstva zachována a navíc jsou přijata opatření na její ochranu před erozí a zamokřením.

Téměř nikdy není povrch jasně vykreslen vodorovně, do tzv. nulové úrovně. Pokud k takovým případům dojde, pak se s téměř 100% pravděpodobností na tomto místě plánuje vybudování základové desky nebo sportoviště. V ostatních případech musí mít všechny zpevněné plochy sklon minimálně 1 % od budov směrem k odvodňovacím konstrukcím.

Pokud je lokalita vyrovnána pro zelené plochy, je nutné zvážit, jak zabránit podmáčení a stagnaci sedimentární vody.

Pokud je úkolem vyrovnat pozemek pod trávníkem, pak byste měli pamatovat na to, že například pro trávníky na hlinitých půdách se doporučuje sklon minimálně 0.5 % a ne více než 11 %, aby se zabránilo vymývání úrodnou půdní vrstvu.

Územní plánování se zpravidla provádí podle následujícího schématu:

 • Analýza geologických jevů a terénu.
 • Sestavení pracovního plánu.
 • Příprava a úklid areálu.
 • Proces značení.
 • Úprava reliéfu. Odstraňování valů a vyplňování otvorů.
 • Uvolnění a zhutnění.

Výběr způsobu práce – ruční nebo mechanizovaný – závisí na ploše a složitosti topografie upravovaného povrchu. Použití speciálního vybavení zároveň nezaručuje úplné vyloučení použití ruční práce.

2 způsoby, jak vyrovnat pozemek ve vaší dači

Otázka, jak vyrovnat pozemek v dači, zůstává vždy relevantní. Při výběru techniky se vyplatí vycházet z její oblasti a stavu. Ruční zpracování se zpravidla používá pro plochy do 6 akrů a pro pozemky o velikosti 7 akrů a více se používá strojní zařízení.

1. Manuální metoda

K ručnímu vyrovnání povrchu budete potřebovat obvyklé nástroje, které najdete u každého zahradníka:

 • hrábě;
 • lopaty různých typů;
 • kolečko;
 • dřevěná prkna pro sestavení jednoduchých bran;
 • úroveň budovy, nástroje pro měření délky, šňůra.
ČTĚTE VÍCE
Jak zachránit úrodu před horkem?

K odstranění drobných nesrovnalostí použijte brány, buď hotové, nebo vyrobené samostatně. K tomu jsou kolíky v několika řadách připevněny k zařízení podobnému prodlužovacímu žebříku a pohybují se po povrchu země. Po několika opakováních se nerovnosti vyhladí a zbývá poslední krok – zhutnění půdy.

Kromě použití brány se používá další způsob odstraňování nerovností: zatloukají kolíky přímo do země, jasně vodorovně na ně natáhnou šňůru a se zaměřením na ni vyplní všechny díry a dutiny zeminou a poté povrch uhladí hrábě. Malé hromádky se odstraňují lopatou. Ošetřená půda se ukáže jako volná, takže je třeba ji zhutnit válcem.

2. Mechanická metoda

Mechanická nivelace místa zahrnuje zapojení různých strojů do procesu – traktory, kultivátory a další prostředky. Obdělávání půdy tímto způsobem jde přirozeně mnohem rychleji, ale pronájem zařízení stojí hodně. Chcete-li se rozhodnout, kterou techniku ​​použít k vyrovnání pozemku u vaší dachy, musíte jasně porozumět účelu zpracování pozemku – bude to terénní úpravy nebo příprava pozemku pro výsadbu. A je třeba vzít v úvahu stupeň nerovností a plochu ošetřovaného povrchu.

Ruční vyrovnání vyžaduje hodně fyzického a časového úsilí a je účinné pouze u malých výmolů a děr. Pro zpracování velkých ploch s výraznými rozdíly je vhodné použít speciální zařízení.

Udělej si sám vyrovnání pozemku dacha pomocí majáků

Metoda ručního vyrovnání se používá, když je potřeba zpracovat malou plochu s drobnými rozdíly. Tento proces lze kombinovat s prací na přidávání úrodné půdy pro zahradu. Kromě toho, pokud je hustá půda, bude možné mírně změnit její strukturu, protože oblast u dachy můžete vyrovnat půdou a pískem. A na podzim bude stačit povrch urovnat, aniž by bylo dosaženo ideálního výsledku, a na jaře, až se usadí zasypaná zemina, ji budete muset dodatečně přidat a poté před výsadbou zahrady znovu zapracovat na urovnání půdy .

Někdy se však stává, že pozemek je rovný, ale při jakékoli práci je zbrázděn zařízením, a pokud výška mezi hrboly a prohlubněmi dosáhne 20 cm, lze použít metodu vyrovnání majáku.

Níže je uveden podrobný plán, jak samostatně vyrovnat pozemek pomocí metody majáku:

 • Plocha místa je rozdělena na čtverce se stranou nepřesahující 1 m a měla by být 2krát menší než měřící pravítko.
 • Kolíky jsou instalovány v každém rohu čtverců tak, aby vyčnívaly ze země o 15-20 cm.
 • Umístěte měřící pravítko (pravítko) na tři sousední kolíky, nastavte je na obecnou úroveň s ohledem na mírný sklon. Posuňte pravidlo o jeden kolíček (jeden krok) a upravte jej na stanovenou úroveň.
 • Postup opakujte pro všechny strany čtverců.
 • Pak jsou nalezeny dva kolíky, jeden s největší nadmořskou výškou (nejnižší bod) a druhý s nejmenší nadmořskou výškou (horní bod). Vypočítá se průměr těchto dvou hodnot a výsledek se použije jako vodítko pro zarovnání.
 • Úrodná vrstva pod nejspodnějším kolíkem se odstraní na podložní zeminu, zemina se prohloubí na délku rovnající se mezníku a jamka se zasype vytěženou nebo dovezenou zeminou. Kompaktní.
 • Dovezená zemina se nasype pod nejvyšší kolík.
 • U zbývajících majáků se provádějí podobné akce – hloubení nebo plnění (v závislosti na výšce), dokud se výška všech kolíků nevyrovná.
 • V poslední fázi je půda zhutněna válečkem nebo pěchem.
ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody čaje z květu slézu?

Postup pro vyrovnání oblasti, která se nachází na svahu, probíhá stejným způsobem, ale zde se berou v úvahu vlastnosti povrchu:

 • V horní části svahu se výška všech kolíků vyrovná na obecné vodorovné úrovni měřícím pravítkem v jedné linii, počínaje prvním hnaným majákem.
 • Ve spodní části svahu jsou zaraženy paralelní řady kolíků tak, aby každý maják ze spodní řady byl umístěn přesně naproti majáku z horní řady. Pro kontrolu přesnosti zápalky se používají natažené šňůry, které musí být vzájemně rovnoběžné. Kolíky jsou také vyrovnány do společné horizontální úrovně.
 • Mezilehlé řady majáků jsou zaraženy pod šňůry a výškově zarovnány tak, aby natažené šňůry tvořily společnou rovinu v požadovaném sklonu.
 • Poté pomocí výkopu nebo zásypu zeminou se svah vyrovná, dokud kolíky nad povrchem půdy nebudou mít stejnou délku.
 • Zhutněte půdu válením nebo pěchováním.

Vyrovnání pozemku traktorem

Pokud se ptáte sami sebe, jak nejlépe srovnat pozemek u vaší dachy, pak bude odpověď zcela logická – traktor.

Obdělávání půdy tímto strojem je nejúspěšnější a časově nejméně náročná metoda. Můžete vyrovnat velké plochy a vyrovnat se s případnými nedokonalostmi povrchu.

V případě potřeby je na traktor instalováno další zařízení, pomocí kterého se řeší různé problémy související s hustotou a nerovností povrchu místa. Mezi taková zařízení patří:

Je však třeba si uvědomit, že použití traktoru není vždy možné. Chcete-li použít takové speciální vybavení, musíte se ujistit, že na místě je dostatek místa pro jeho přístup a manévrování.

Kromě toho tento stroj nebude schopen pracovat na velmi strmých svazích, protože maximální hodnota sklonu pro kolové traktory je 8-9° a pro pásové traktory – 12°.

Jak srovnat pozemek pomocí kultivátoru

Kultivátor je lehká technika pro kultivaci půdy. Lze jej použít k orbě, kypření nebo svahování malých ploch půdy. Samotný kultivátor je konstrukce s motorem na dvou kolech a ovládací rukojetí.

Zemědělci se často potýkají s problémem, jak vyrovnat hliněnou oblast ve svém venkovském domě, pokud je malý. Zde přichází na pomoc kultivátor. I přes svou malou velikost si poradí s půdou jakékoliv hustoty. Pro malé oblasti se tento kompaktní stroj stává téměř jediným funkčním způsobem, jak odstranit nedostatky na povrchu země. Práce s kultivátorem probíhá ve 2 fázích:

 • zpracování pluhem;
 • zhutnění povrchu válcem.
ČTĚTE VÍCE
Proč je hortenzie pro člověka nebezpečná?

Nevýhodou kultivátoru je, že není možné instalovat přídavné příslušenství jako je brána nebo radlice a to vede ke snížení rychlosti zpracování půdy. Kultivátor však nemá konkurenci, pokud jde o urovnávání malých ploch nebo úzkých pásů.

4 tipy pro vyrovnání nerovné plochy ve vašem venkovském domě

Než se pustíte do vyrovnávání plochy na vaší chatě sami, přečtěte si následující tipy:

 1. Nejprve se musíte rozhodnout o zónování. K tomu je velmi vhodné seznámit se s územním plánem a poradit se s odborníkem na krajinu. Důležité je také znát sklon terénu a jakým směrem voda teče.
 2. Je nutné alespoň přibližně předem spočítat objem zeminy, na kterém budou prováděny nivelační práce, aby bylo možné určit, zda je potřeba speciální zařízení nebo zda je možné zeminu zpracovat ručně.
 3. Je třeba mít na paměti, že odstraněný trávník není skladován déle než 30 dní. Protože po tomto období aerobní mikroorganismy odumírají a půda se stává nevhodnou k využití.
 4. Všechny práce na odstranění nerovností musí být dokončeny před zahájením výstavby domů, instalace cest a pokládky potrubí.
 5. Tato pravidla velmi dobře popisují, jak se chovat, abyste správně vyrovnali pozemek v dači.

Kdy provést a kolik stojí vyrovnání pozemku na chatě?

Nejlepší čas na vyrovnání plochy je jaro, kdy je půda ještě dost mokrá.

Na podzim je nutné připravit půdu hlubokým kypřením. V zimním období bude nasycený vlhkostí a bude se s ním snadno pracovat.

Je zřejmé, že budete muset utratit peníze, abyste srovnali půdu u vaší dachy. Práce na odstranění rozdílů nebude levná. Náklady přímo závisí na ploše půdy, kterou je třeba ošetřit, a na přítomnosti pařezů a stromů, které je třeba vykořenit. Průměrná cena za jeden barel je 15-25 tisíc rublů. plus práce traktoru bude stát dalších 17 tisíc rublů. Jeden den stačí stavebnímu týmu nebo osobě se speciálním vybavením ke splnění úkolu.

Práce na urovnávání povrchu půdy jsou nezbytné k tomu, aby byl každý pozemek na staveništi využit maximálně efektivně. Nezáleží na tom, zda jde o stavbu nebo výsadbu zahrady, v každém případě na rovném terénu bude proces rychlejší a levnější. Můžete to udělat sami, abyste odstranili nerovnosti, pokud je plocha staveniště malá a výškové rozdíly na ní nepřesahují 20 cm. Bez vybavení se však neobejdete, pokud je jasný svah nebo velikost obdělávané plochy je 10-15 akrů.