Je důležité vypočítat optimální výkon topného kotle pro soukromý dům, aby byla zajištěna pohodlná teplota. Pro nastavení výkonu zařízení se nejprve určí tepelná ztráta budovy. Jejich počet je ovlivněn mnoha faktory, včetně stavebních materiálů použitých při stavbě domu a přítomnosti vyhřívaných podlah.

Jak vypočítat výkon kotle podle plochy

V našem klimatickém pásmu vyžaduje vytápění 10 m2 1 kW výkonu. Pokud je například plocha vašeho domu 190 m2, pak k jeho vytápění potřebujete jednotku o výkonu 19 kW.

Tyto výpočty jsou přibližné, protože neberou v úvahu výšky stropů a další faktory. Po odvození konkrétních koeficientů se provedou příslušné úpravy. Mějte na paměti, že norma 1 kW na 10 m2 je vhodná pro místnosti, kde výška stropu dosahuje 2,7 metru. Pokud jsou stropy ve vašem domě vyšší, pak se výška vydělí standardním číslem 2,7, což vám umožní vypočítat korekční faktor.

Pokud budete kotel využívat nejen k vytápění, ale i k ohřevu vody, je potřeba k výsledné částce připočítat dalších 20 %.

Bez ohledu na to, jaké palivo pro kotel používáte (dřevo, nafta nebo plyn), je zohledněna řada tepelných ztrát:

  • Při větrání – 15 %.
  • S nízkou izolací stěn – 35%.
  • Pokud je podlaha nezateplená – 15%.

Z tohoto důvodu je důležité při výpočtu vzít v úvahu jeden z uvedených faktorů.

Jak vypočítat výkon topného kotle pomocí nejjednoduššího vzorce

Doporučuje se použít nejjednodušší vzorec: W = S*Wsp.

S – plocha areálu, počítáno v m2.

W – výkon topného zařízení, přepočtený v kW.

Wsp – měrný výkon, který se vztahuje ke statistickému průměru a používá se pro konkrétní klimatickou zónu (kW/m2). Tato hodnota vychází z provozu otopných soustav v klimatických pásmech po dlouhou dobu. Při vynásobení plochy tímto ukazatelem dostaneme průměrný výkon.

Proč počítat, když si můžete rovnou koupit to nejvýkonnější

Při nákupu bez předběžných výpočtů můžete utratit příliš mnoho peněz. Nadměrný výkon, který překračuje vaše potřeby, navíc povede ke zvýšenému zatížení hydraulického systému, nevyváženému fungování, poruchám automatizace a poruchám.

Tento problém lze částečně překonat, pokud je kotel vybaven vícestupňovým modulačním ohřívačem. V tomto případě lze nastavit intenzitu spalování. Ale v tomto případě získáte pouze částečné řešení problému. Pokud je rozdíl mezi přijatým a požadovaným výkonem příliš velký, modulační ohřívač nebude fungovat, takže kotel bude pracovat impulzivně.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně pěstovat mátu ze semínek?

Stojí za zmínku, že ve výkonném kotli se hořák po zahřátí chladicí kapaliny okamžitě vypne, palivo nemůže zcela vyhořet a komín se nemůže zahřát. V důsledku toho se v komíně usazují značné množství sazí, což vede k poruchám fungování topného systému.

Typ a výkon kotle

Výpočet výkonu není ovlivněn typem kotle a použitým palivem. Z tohoto důvodu je nesprávné počítat např. výkon plynové jednotky.

Nezáleží na tom, jak svůj domov vytápíte, tradičními zděnými kamny; elektrický kotel, kotel na tuhá paliva, kapalná paliva nebo plynový kotel, účinnost zařízení závisí také na místnosti, ve které je instalován. Z tohoto důvodu byste neměli specifikovat a například počítat výkon kotle na plyn nebo tuhá paliva.

Nejdůležitější je, že stojí za to vypočítat výkon topného zařízení během procesu projektování budovy. To je způsobeno potřebou správného uspořádání spalovací místnosti.