Nesprávná likvidace listí a nařezaných větví nasbíraných z vašeho domova nebo chaty může mít za následek pokutu za nesprávné nakládání s odpadem. Státní duma věří, že je načase legislativně určit, co dělat s odpady, které zbyly z péče o trávníky a keře. Jak se nyní lze zbavit rostlinného odpadu, aniž by se něco rozbilo, zkoumal Parlamentní věstník.

Vyhoďte to, ale ne do koše

V polovině září přijala oblast Astrachaň zákon, podle kterého lze obyvatelům uložit pokutu 0,5–2 tisíce rublů a organizacím 20–40 tisíc za vyhození větví a listí mimo místa zřízená místními úřady. Jejich vedení může zaplatit 3-10 tisíc rublů. Takový trest bude uložen, pokud porušení nespadá pod ustanovení článku Federálního zákoníku o správních deliktech.

Všeruská legislativa tyto druhy odpadu konkrétně neřeší, řekl Parlamentním novinám místopředseda výboru Státní dumy pro bytovou politiku a bydlení a veřejné služby. Pavel Kachkaev. „Pravděpodobně musíme regulovat problematiku jak takového odpadu, tak objemného odpadu. Zatím má každý kraj své schéma. To je legislativní mezera,“ domnívá se poslanec.

Na tyto otázky zatím odpovídají pouze upřesnění ministerstva přírodních zdrojů. V roce 2019 poslalo oddělení dopisy do regionů, kde stálo: Je zakázáno házet větve, listy a části kmenů do běžných kontejnerů na odpadky. Koneckonců, takový odpad není považován za tuhý komunální odpad, protože nevzniká v domech a bytech, jako jsou zbytky potravin a obaly. Odvoz rostlinného odpadu tedy není zahrnut v tarifu komunálních služeb a regionální provozovatel není povinen jej odvážet zdarma. Ministerstvo přírodních zdrojů se tak snažilo vyřešit konflikty, které se po celé zemi rozpoutaly mezi obcemi a regenerátory kvůli odpadkům po úklidových pracích.

Jak se zbavit nasbíraného listí a ostříhaných větví? Existuje několik způsobů a každý má své vlastní nuance. Ministerstvo přírodních zdrojů trvá na uzavření vývozní smlouvy s organizací, která má povolení. Mohou to být stejní regionální provozovatelé pro nakládání s pevným komunálním odpadem nebo společnosti s povolením k odstraňování a odstraňování odpadu, vysvětlil Pavel Kachkaev. Podle něj nelze kontaktovat pochybné organizace, protože není známo, kam odpad odvezou.

Mezitím mohou být listy odvezeny na speciálně vybavené skládky nebo ke zpracování. Například v Moskvě se část listí nasbíraného pracovníky veřejných služeb stává hnojivem a část se spolu s dřevěnými štěpkami a hoblinami mění na palivové brikety, uvedli na webu radnice.

ČTĚTE VÍCE
Jak popsat chuť jahod?

Současně je odstraňování odpadků z dvorů, hřišť a tak dále v kompetenci komunálních služeb, a pokud tak neučiní, můžete si stěžovat místním úřadům. Úklidové pracovníky také často organizují správy osad a jsou to právě ony, kdo musí na vlastní náklady likvidovat uschlou vegetaci shromážděnou obyvateli, poznamenal Kachkaev.

Lidé nebo organizace, které se potřebují zbavit svých odpadků, budou muset zaplatit, potvrdil výkonný ředitel Národního centra veřejné kontroly v sektoru bydlení a veřejných služeb „Kontrola bydlení a veřejných služeb“ Světlana Razvorotněvová. Například v zahradnictví mohou dát nádrž na takový odpad, počkat, až se naplní, a pak zavolat dopravce.

Na webových stránkách vlády Moskevské oblasti také navrhli vyhodit objemný odpad zbylý po ořezání keřů a stromů do popelnic na objemný odpad. Pokud se nacházejí příliš daleko, uzavřete vývozní smlouvy.

„Od 1. ledna byl v Moskevské oblasti zaveden nový postup pro pohyb stavebního a podobného odpadu. Musí být odeslány do specializovaných recyklačních míst. Jsou v každém okrese. To lze provést uzavřením smlouvy s dopravním podnikem, který je registrován v dopravním systému OSSIG – demolice, stavební odpady a zeminy,“ vysvětlila pro Parlamentní věstník tisková služba krajského ministerstva ekologie.

Na webu vlády Moskevské oblasti připomněli administrativní odpovědnost za porušení ekologických požadavků při nakládání s odpadky – pokuta pro občany až dva tisíce rublů a pro firmy – až 250 tisíc. Přísnější sankce je stanovena za opakované porušení – až tři, respektive 400 tisíc. Takový trest může čekat ty, kteří například vytvořili hromadu odpadků u silnice nebo v rokli.

Spálit nebo proměnit v hnojivo

V zásadě je možné spálit větve a listí na vašem webu, ale existuje mnoho omezení. Podle pravidel požární bezpečnosti schválených vládou v loňském roce je zakázáno spalovat odpadky kdekoli v obydlené oblasti, s výjimkou míst speciálně určených místními úřady. Listí a větve na zahradním pozemku nelze pálit, pokud je v regionu vyhlášen zvláštní požární režim nebo pokud se pozemek nachází na rašeliništi.

Pokud je vše v pořádku, můžete rozdělat oheň v kovovém sudu nebo jiné ohnivzdorné nádobě o objemu nejvýše metr krychlový. Od nádrže k nejbližším budovám by mělo být nejméně 25 metrů, k jehličnatým stromům – 50 metrů a listnatým lesům – 15 metrů. Suchá tráva, mrtvé dřevo a další hořlavé materiály musí být odstraněny v okruhu pěti metrů. Mějte po ruce plech, kterým nádobu zakryjete, pokud se oheň příliš rozžhaví. Můžete také vykopat díru o průměru nejvýše metr a hloubce nejméně 0,3 metru. Pak ale musí být všechny uvedené vzdálenosti dvakrát větší a kolem jámy je potřeba udělat mineralizovaný pás – zorané pásmo široké 0,4 metru. Krb nemůžete nechat bez dozoru, i když oheň již nehoří, ale pouze doutná. Na konci práce jej musíte naplnit vodou nebo zasypat zeminou nebo pískem. Kromě toho nemůžete zapálit oheň, pokud vítr zesílí na pět metrů za sekundu s otevřeným ohněm a 10 metrů, pokud používáte sud.

ČTĚTE VÍCE
Kdy můžete řezat listy amaryllis?

Pokud spálíte odpadky přímo na venkovské silnici nebo ve špatný čas, můžete zaplatit pokutu za nedodržení pravidel požární bezpečnosti – pro občany je to 2–3 tisíce rublů a pro společnosti – 150–200 tisíc. V době požárního režimu se pokuta za takový přestupek zvýší na 2-4, respektive 200-400 tisíc.

Úřady moskevské oblasti však navrhují, aby obyvatelé listí a dřevěné štěpky nadobro recyklovali – vyrobili z nich kompost, vložili je do díry nebo speciální krabice a zakryli posekanou trávou nebo poklicí.

Po prořezání zahrady vždy ze stromů a keřů zbyde spousta větví. Ne všichni letní obyvatelé vědí, kam umístit větve. Nesmíte je vyhazovat do běžného kontejneru na odpadky, za odvoz do nejbližšího lesa můžete dostat pokutu a na místě je můžete spálit, pouze pokud dodržíte určitá pravidla.

Přihlaste se k odběru našich kanálů

Co tedy s ořezanými větvemi dělat? Nespěchejte, abyste se jich zbavili: tento materiál lze s velkým přínosem použít přímo na zahradě.

V Rusku budou mít letní obyvatelé zakázáno rozdělávat ohně na soukromém pozemku
Rozumíme novým pravidlům požární bezpečnosti.

1. Oplocení pro postele a zónování pozemku

Oplocení postelí lze vyrobit z různých materiálů. K tomuto účelu se používají speciální plastové ploty a zbytky stavebních materiálů (břidlice, desky, cihly, dlažební desky, plechy atd.) a improvizované materiály, například plastové lahve.

Ploty pro zahradní záhony: k čemu jsou a z čeho je vyrobit
Pomůžeme vám vybrat materiál pro oplocení záhonů a záhonů.

Plot však lze vyrobit i z nařezaných větví: nebude vás to stát ani korunu, ale i tak bude vypadat velmi zajímavě. Takový domácí plot se obzvláště organicky hodí na místo zdobené v etnickém nebo venkovském stylu. Aby váš plot vydržel déle, odstraňte z větví kůru a ošetřete je prostředkem na ochranu stromů. Takový plot lze použít nejen po obvodu lůžek, ale také pro zónování oblasti.

Chcete-li vytvořit takový plot, vyberte větve přibližně stejného průměru a nakrájejte je na kousky stejné délky. Připravené větve pak spojte pevným lanem nebo drátem nebo je přibijte na příčku. Po obvodu postele nebo plochy, kterou chcete oddělit, vykopejte opěrné sloupky a plot k nim přibijte (nebo přivažte).

ČTĚTE VÍCE
Jak krmit pivoňky v dubnu května?

Pokud máte ostříhané lísky, hrozny nebo vrby – rostliny s pružnými větvemi, pak je můžete zaplést do plotu z proutí. Pevné sloupky zapíchněte do země v krátké vzdálenosti od sebe (vzdálenost závisí na výšce budoucího plotu: čím nižší je, tím blíže by měly být umístěny podpěry) a oplette je pružným liánem. Tyče lze umístit jak svisle, tak vodorovně. Pokud chcete, můžete z nich dokonce vytvořit vzory.

2. Drenáž pro vyvýšené záhony

Vyvýšené záhony již nejsou na letních chatách ničím neobvyklým. Zahradníci dokázali ocenit hlavní výhody tohoto způsobu pěstování plodin:

  • vysoká teplota (5-8 ° C vyšší než na otevřených lůžkách) podporuje dřívější zrání plodin, v důsledku toho je možné sklízet ne jednu, ale dvě plodiny na jednom lůžku v jedné sezóně;
  • drenážní vrstva pomáhá odstraňovat přebytečnou vlhkost, nedochází ke stagnaci vody, takže rostliny neonemocní;
  • vyvýšené záhony se snadněji udržují atd.

Při stavbě vysokého lůžka slouží nejnižší vrstva jako drenáž: je potřeba odstranit přebytečnou vodu z kořenové zóny a zajistit dobrou výměnu vzduchu. To je zvláště důležité v období dlouhotrvajících dešťů nebo v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody.

Naplňte spodní vrstvu hrubým rostlinným odpadem. Pro tento účel jsou ideální řezané větve stromů a keřů. Umístěte je na dno výkopu ve vrstvě asi 30 cm a horní část zakryjte měkkým organickým odpadem: vršky, plevel, tráva, spadané listí, kuchyňský odpad atd.

Co lze a nelze umístit do vysokých postelí: návod na obrázcích
Jak naplnit teplý zahradní záhon, abyste zdvojnásobili úrodu? Zjistili jsme to sami – a řekneme vám to!

3. Podpěry pro popínavé rostliny

Podpěry pro popínavé rostliny, vyrobené z kovu, plastu nebo dřeva, lze zakoupit v každém zahradním obchodě. Pokud však takové výdaje nejsou zahrnuty ve vašich plánech a popínavé rostliny naléhavě potřebují podporu, můžete použít metodu šetrnější k rozpočtu: stejné ořezané větve stromů a keřů vám přijdou na pomoc. Vyrobit z nich kužel nebo pyramidu na podporu vinné révy není obtížné.

Vyberte několik dlouhých a nejlépe rovných větví. Nakreslete na zem kruh, pokud plánujete vytvořit podpěru ve formě kužele, nebo čtverec, pokud plánujete vytvořit pyramidu. Poté vykopejte větve v kruhu (budete potřebovat alespoň 6-8 kusů) nebo v rozích čtverce. Nahoře větve spojte a svažte k sobě pevným provázkem nebo drátem.

ČTĚTE VÍCE
Je možné udržet vrbové větve doma?

Na takových podpěrách můžete pěstovat plamének, hrachor, svlačec a další vinnou révu. Takové konstrukce se také používají jako ochrana pro nedávno vysazené rostliny k označení místa jejich výsadby. Vysoký kužel vám pomůže vyhnout se náhodnému posekání malých rostlin a jejich odplevelení spolu s plevelem.

DIY podpěry rostlin – 15 skvělých možností pro zahradu

Oporu nepotřebují jen popínavé rostliny, „oporu navíc“ ocení i řada květin, keřů a dokonce i zelenina.

4. Dům pro opylující hmyz

Pokud nemůžete přijít na to, kam umístit větve po prořezávání stromů a keřů, zkuste z nich postavit domečky pro užitečný hmyz. Každý letní obyvatel ví, že bez včel, čmeláků a dalšího hmyzu, který opyluje rostliny, byste neměli očekávat velkou úrodu. Ne každý však ví, jak na místo přilákat opylující hmyz. Jedním ze způsobů je vytvořit pro ně speciální domy.

Základem domku je dřevěná bedna. Větve různé tloušťky nakrájejte na malé kousky a vložte je do krabice blízko sebe. Spojte všechny prvky lepidlem. Při pokládání větví nezapomeňte mezi nimi ponechat mezery – zde se bude usazovat hmyz. V nejtlustších větvích lze navíc pomocí vrtačky udělat další otvory. Hotovou stavbu pak umístěte na zahradu, poblíž ovocných stromů. Postříkejte stromy sladkým sirupem (1 lžíci cukru rozpusťte v 1 litru vody) – a opylovači se ve vašem okolí určitě zabydlí.

Stromy kvetly, ale nebyly vaječníky – 5 hlavních důvodů

Po bohatém rozkvětu se najednou ukáže, že se na stromě vytvořily pouze jediné vaječníky. Proč se tohle děje?

5. Větve na ochranu plodin před ptáky a zvířaty

Jak ochránit výsadbu před nenasytným ptactvem nebo kočkami, které se zatoulají, kam se jim zlíbí? Samozřejmostí jsou profesionální prostředky: ochranné sítě, ultrazvukové odpuzovače, spreje s dráždivými aromaty atp. Na zahradu můžete také nainstalovat plašiče, zvukové spinnery nebo zavěsit lesklé předměty, abyste zastrašili ptáky, nebo postříkat kočku vodou z hadice, abyste ji odradili od sázení.

Ale ne každý má čas vyrobit si strašáka nebo stát s hadicí a čekat, až se objeví chlupatý dravec. Pro takové zaneprázdněné letní obyvatele existuje velmi jednoduchý způsob, jak chránit postele před ptáky a kočkami – zakryjte výsadbu řezanými větvemi stromů nebo keřů. Je dobré, pokud se jedná o rostliny s trny: výhonky růží, šípky, angrešt a další podobné rostliny. Pro ptáky bude nemožné se k rostlinám dostat a kočky nebudou rády chodit po trnech s měkkými tlapkami, takže vaše postele budou v bezpečí.

ČTĚTE VÍCE
Jak vypadá odrůda Muscat?

Jak chránit zahradní záhony před kočkami, psy a ptáky: analyzujeme všechny známé metody
Jak ochránit zahradní záhony před nezvanými hosty – kočkami, psy a ptáky?

6. Užitečné věci na zahradu

Z nařezaných větví můžete vyrobit mnoho užitečných věcí pro vaši zahradu. Připevněte uzly na nástěnnou polici nebo desku – a originální věšák do předsíně je připraven.

Pokud velké větve doplníte poličkami, získáte nevšední knihovničku nebo nástěnnou polici.

Větve spojené dohromady se stanou základem svícnu nebo stolní lampy.

Z větví lze vyrobit i podnož barového stolu nebo i velkého jídelního stolu.

Tyto nebo podobné věci vyrobené z větví a naplaveného dřeva se dokonale hodí do interiéru v rustikálním stylu.

7. Dekorativní prvky pro dům a zahradu

Po prořezávání stromů a keřů lze k vytvoření dekorace použít i větve. Zde se fantazii meze absolutně nekladou. Z malých větví se vyrábějí rámy na fotografie a zrcadla, dekorativní vázy a nádobí a všechny druhy kompozic.

Často se používají v novoroční výzdobě. Věnce na dveřích, vánoční stromky, zimní okna, jelen a další novoroční atributy vyrobené z větví přinášejí do domu atmosféru přírody a vypadají velmi harmonicky.

Dalším způsobem, jak zlikvidovat větve po prořezání, je rozdrtit je pomocí zahradního drtiče. Drcené dřevo se používá k mulčování záhonů a izolaci trvalek na zimu a přidává se do kompostu. Pokud přemýšlíte o koupi skartovačky, pak se podívejte na náš předchozí materiál. Sestavili jsme malý výběr nejoblíbenějších modelů zahradních drtičů.

Výběr zahradního drtiče: oblíbené modely a aplikační funkce

Rozhodli jste se pořídit si zahradní drtič? Představíme vám nejoblíbenější modely drtičů na zahradu.