Jedním z nepostradatelných typů zařízení používaných pro líhnutí mladé drůbeže v průmyslovém i domácím chovu drůbeže je inkubátor. Kvalita vylíhnutých mláďat, jejich přežití a budoucí užitkovost závisí na jeho správném provozu a čistotě.

Inkubátor je zařízení, které je v přímém kontaktu s vejci a kuřaty. Během používání se kontaminuje nejen domácím prachem a různými mechanickými částicemi, ale nebezpečněji také částicemi biologického původu: chmýří, krev, zbytky vnitrovaječné tekutiny, malé částice skořápky, fekální sekrety kuřat atd.

Kapalné látky biologického původu jsou dobrým živným médiem pro vývoj většiny mikroorganismů. Samy mohou také obsahovat patogeny různých chorob, což představuje hrozbu pro mláďata vylíhnutá z následných dávek vajec. V takové situaci se inkubátor pro kuřata promění v centrum infekce, a proto je tak důležité udržovat v něm čistotu a pořádek.

Inkubátor by měl být vyčištěn a dezinfikován po každém cyklu použití (asi jednou za měsíc) a před začátkem každé nové inkubační sezóny, bezprostředně před snesením první várky vajec. Takováto opatření vylučují možnost, že by kuřata z různých šarží byla v inkubátoru znovu infikována dříve odchovanými mláďaty.

Před dezinfekcí je třeba všechny vnitřní povrchy inkubátoru a veškerý jeho obsah (podnosy na násadová vejce, nádoby na vodu, lampy, ventilátory, teploměry, čidlo termostatu atd.) očistit a otřít vlhkým hadříkem.

Silné skvrny se doporučuje prát neagresivními pracími prostředky, např. mýdlem na prádlo.

Elektrické lampy a spirály topných článků, motory ventilátorů a čidla termostatů by měly být čištěny a dezinfikovány s extrémní opatrností, aby se do nich nedostaly roztoky pracovní kapaliny.

Dezinfekci lze provést pomocí fyzický způsoby ovlivnění popř chemikálie způsobem.

Fyzikální metody zahrnují použití takových ovlivňujících faktorů, jako je vysoká teplota, ultrazvuk, ionizace vzduchu, ozonizace, ultrafialové záření atd. S jejich pomocí je možné v relativně krátké době zničit všechny mikroorganismy, jejich sporové formy a pouzdra. Nejčastěji se k dezinfekci inkubátoru používá ultrafialové záření a také suché nebo mokré zahřívání na vysoké teploty.

Nejjednodušší způsob dezinfekce, který nevyžaduje žádné další prostředky, je suché vytápění pomocí výkonu samotného inkubátoru. Pokud má inkubátor dostatečný výkon a je vyroben z materiálů, které snesou vysoké teploty, pak stačí na jeho termostatu nastavit teplotu na +105. 120°C a zapnout, aby v tomto režimu fungoval po dobu 45 minut. V důsledku takového zahřívání veškerá mikroflóra uvnitř inkubátoru nevyhnutelně zemře v důsledku rychlé dehydratace protoplazmy mikrobiální buňky a nevratné koagulace jejího proteinu.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho vydrží jamon v balení?

Je třeba mít na paměti, že dezinfekce suchým vzduchem není nejekonomičtější způsob dezinfekce. Účinek suchého tepla je 4x slabší než vlhkého tepla, navíc má povrchový efekt, takže vyžaduje poměrně dlouhou dobu působení.

Efektivnější je použití páry. Pára proniká hluboko do všech materiálů inkubátoru, dezinfikuje rychleji a spolehlivěji. Ale pro dezinfekci párou budete potřebovat speciální zařízení – parní generátor. Při teplotě páry +110°C a tlaku cca 2–2,5 bar je požadovaného výsledku dosaženo za 15–20 minut.

Ultrafialové záření (quartzing) zahrnuje použití speciálních ultrafialových lamp k dezinfekci inkubátoru. Světlo, které vyzařují o vlnové délce v rozsahu 205–315 nm, vyvolává v mikrobiálních buňkách fotochemické reakce, které mají škodlivý vliv na životně důležitou činnost mikroorganismů tím, že poškozují jejich buněčné membrány a ničí strukturu DNA a RNA.

K úplné dezinfekci inkubátoru stačí na 15–30 minut rozsvítit ultrafialovou lampu o výkonu odpovídajícím jeho velikosti. Tato metoda je jednoduchý, levný, bezpečný a spolehlivý způsob dezinfekce.

Při práci s ultrafialovými lampami musí personál nosit ochranný oděv a brýle.

Ultrafialové záření ničí mikroflóru, ale nijak neovlivňuje samotné zařízení. Tato selektivita působení, která zajišťuje bezpečnost samotného inkubátoru, odlišuje ošetření křemenem od jiných (fyzikálních i chemických) metod dezinfekce. Mezi chovateli drůbeže však stále zůstávají oblíbené metody chemické dezinfekce.

Chemické metody dezinfekce inkubátory umožňují použití chemických dezinfekčních prostředků. Takové produkty lze aplikovat stříkáním, otíráním, odpařováním nebo fumigací. V praxi se nejčastěji používá metoda stříkání.

Některé dezinfekční prostředky je nutné z ošetřených povrchů po určité době smýt, jiné smývat nemusí. Druhá skupina dezinfekčních prostředků je vhodnější pro použití, protože vyžaduje méně práce a méně času na provedení této práce.

Z chemikálií určených k dezinfekci inkubátoru se nejčastěji používají: „Ecocid S“, „Crystal 900“, „Brinsea“, „Virocide“, „Multiclean Aqua“, „Arquadez“ a mnoho dalších. Vlastnosti použití a bezpečnostní opatření jsou podrobně popsány v pokynech pro každý lék.

Některé dezinfekční prostředky, které se osvědčily v jiných odvětvích chovu zvířat, se k dezinfekci inkubátorů nepoužívají. Dezinfekční prostředky obsahující jód nebo aktivní kyslík tak způsobují korozi kovových částí inkubátoru, mohou poškodit čidla termostatu nebo narušit jejich činnost, poškodit pryžová těsnění a narušit průhlednost skleněných průzorů. Formalín a jeho páry mají dobré dezinfekční vlastnosti, ale jsou toxické pro personál a embryonální vajíčka.

ČTĚTE VÍCE
Jak sušit větve physalis?

Ne všechny části inkubátoru lze dezinfikovat stejným způsobem. Senzor termostatu by měl být dezinfikován odděleně od ostatního vybavení inkubátoru ak jeho dezinfekci je lepší použít 70% etylalkohol nebo ultrafialové světlo. Při dezinfekci inkubační skříně se z ní vyjme termostat.

Rovněž se doporučuje dezinfikovat motory ventilátorů, topné lampy a další topná tělesa tak, aby se do nich nedostala voda.

Šťastný chov drůbeže!

23 2021 декабря

Dezinfekce inkubátoru je jednou z hlavních operací – na základě jejíchž účinnosti se určuje budoucnost nových generací inkubátoru.

Inkubátor se před snášením vajec a po inkubaci dezinfikuje.

Při dezinfekci inkubátoru je třeba vzít v úvahu, že zdrojem infekce může být nejen inkubátor, ale i další předměty přítomné v místnosti/chovně a samotná vajíčka.

Všechny hlavní přístupy platí také pro dezinfekci inkubátoru doma.

Kvalita čištění a dezinfekce inkubátoru má přímý dopad na budoucí zisky tím, že zabraňuje úmrtnosti.

Proč je nutná dezinfekce v inkubátoru?

Dezinfekce v inkubátoru je nutná, protože je přítomno mnoho faktorů, které podporují růst a reprodukci patogenních patogenů. Jedná se o zbytky chmýří, šupin, tekutiny, krve, které vlivem teploty vyvolávají přemnožení mikroorganismů a mohou vést k přenosu choroby na další plod.

Metody dezinfekce a techniky jejího provádění v inkubátorech

Existují fyzikální a chemické metody dezinfekce inkubátorů:

– dezinfekce UV lampami jako prevence

– ozonizace (300-500 mg/m3 po dobu 60 minut)

– ošetření parami formaldehydu (zastaralá škodlivá metoda)

– ošetření roztokem chloraminu

Ať už zvolíte jakoukoli metodu, prvním krokem je čištění:

Měly by se používat neagresivní čisticí prostředky, jako je mýdlo na praní. Pro dobrý čisticí účinek používejte přípravky, které dobře tvoří pěnu. Všechny zbývající nečistoty by měly být odstraněny a je důležité dobře používat drátěné kartáče, protože i malé množství se může stát zdrojem infekce.

! Je důležité pamatovat na to, že během dezinfekce musí být čisticí zařízení a oděv a rukavice personálu čisté, aby se na čištěné povrchy nedostaly částice nečistot.

Proto lze dezinfekci provádět metodami kouře a páry.

Dezinfekce kouřem se používá, pokud mláďata uhynou a příčina může souviset s virovou infekcí. Existují obecná pravidla, která je třeba dodržovat:

 • Odpařovací dezinfekci lze provádět pouze v místnostech s odsávacím větráním.
 • Personál musí používat osobní ochranné prostředky: respirátory, rukavice atd.
 • Po proceduře pečlivě zkontrolujte místnost.
 • Proto lze dezinfekci inkubátoru doma provádět následujícími způsoby:
 • Fumigace formaldehydem – inkubační místnost a inkubátor musí být utěsněny. Teplota 38 °C se udržuje po dobu 45 minut. Poté by měla být místnost důkladně vyvětrána. Neutralizujte zbytky formaldehydu čpavkem.
 • ! Je třeba si uvědomit, že formaldehyd je karcinogen!
 • Úprava par peroxidem vodíku
 • Ozonizace (ozonátor). Jsou požadovány řízené teploty (25-27C) a vlhkost (80%)
 • Postřik roztokem chloraminu (1 nebo 3%) pomocí rozprašovací lahvičky. Po několika hodinách otřete zbývající povrchy vlhkým hadříkem. Inkubátor větrejte po dobu 24 hodin
ČTĚTE VÍCE
Sbíráte cibulky mečíků?

Kromě fumigace tradičními jednoduchými látkami jsou dnes na trhu k dispozici speciálně vyvinuté produkty. Při zpracování je třeba věnovat zvláštní pozornost malým dílům a těžko dostupným místům.

Zpracování a dezinfekce vajec před vstupem do inkubátoru

Jak jsme řekli dříve, vše, co jde do inkubátoru, musí být dezinfikováno a vejce nejsou výjimkou.

Metody zpracování vajec jsou podobné těm, které se používají v samotném inkubátoru:

 pečlivé mechanické čištění od částic nečistot

 mytí v jednom z roztoků: formalín, manganistan draselný, peroxid vodíku, hotové dezinfekční prostředky.

 Úprava par formaldehydu

Nejlepší produkty pro dezinfekci inkubátorů

Ukrajinský trh nabízí produkty pro dezinfekci inkubátorů, jejichž působení je zaměřeno na ničení patogenů ptačích chorob.

Jedním z řešení dezinfekce inkubátorů, které má mezi zemědělci bezvadnou pověst, je produkt vědeckého vývoje evropských a ukrajinských specialistů v oblasti veterinární medicíny MULTICLEAN AQUA – komplexní detergentně-dezinfekční prostředek se širokým spektrem účinku se používá pro rychlá dezinfekce. a inkubátory. Místa, kde se mohou hromadit zbytky dezinfekce (krmítka, misky na pití atd.), je třeba omýt vodou. Není třeba oplachovat zbytky produktu z jiných povrchů.

 • baktericidní proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím, včetně účinných proti sporotvorným formám mikroorganismů: (Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Salmonella choleraesuis, Salmonella typhymurium, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa
 • fungicidní proti kvasinkám a plísním (Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium spp.);
 • virucidní proti DNA a RNA virům: patogeny ptačí chřipky typu H7N1 a H5N1, virus Egg drop syndromu (EDSV), koronaviry (původce přenosné gastroenteritis corona).

Arzenál přípravků pro dezinfekci inkubátorů byl rozšířen o nový přípravek firmy ZVK Yoderin, který se s úspěchem používá k preventivní a nouzové dezinfekci inkubátorů a drůbežáren. DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK “YODERIN” se používá podle následujícího schématu:

Čištění povrchů inkubátoru 1:180 – 1:50 (5,6 ml/l – 20 ml/l), v závislosti na stupni znečištění. Roztok se nanese na celý povrch a nechá se zaschnout.
Dezinfekce vzduchu 1:400 – 1:500, tedy 2,5 – 20 ml/l

Ano, ale jak dezinfikovat inkubátor?

Abyste dosáhli maximálního účinku při dezinfekci inkubátoru, měli byste si vybrat dezinfekční prostředky se studovanou řadou baktericidních, fungicidních a antivirových účinků a prokázanou bezpečností. Jedná se o speciálně vyvinuté produkty s jasně definovaným dávkováním.