Jedním z prioritních cílů vlastníků příměstských oblastí je zajistit svému domovu pitnou vodu. Je potřeba pro zalévání pěstovaných rostlin – zeleniny, ovoce, květin.

Nejdůležitějším úkolem je zásobování místa vodou, které musí být prováděno bez přerušení. Optimálním řešením je vyhloubení studny, majitelům pozemků bude zajištěna čistá pramenitá voda po celý rok. Pravda, v místech s hlubokou spodní vodou to není snadné.

 • Jak si vybrat místo?
 • Proč nemůžete nikde vykopat studnu?
 • Vzdálenost od studny domu a dalších budov na pozemku
 • Návrh šachtové studny na chatě
 • Jaké materiály se používají na stavbu studní?
 • Vlastnosti dřevěných konstrukcí
 • betonové konstrukce
 • Chraňte studnu před cizími předměty a bakteriemi

Jak si vybrat místo?

 • Vzdálenost od zdroje vody: Studna by měla být umístěna v blízkosti zdroje podzemní vody, aby byl zajištěn spolehlivý přístup k vodě.
 • Podzemní voda: Pro zjištění hladiny podzemní vody je nutné provést geologický průzkum. Vysoká úroveň může umožnit umístění studny v nižší hloubce, což snižuje náklady na výstavbu a údržbu. Nízké hladiny mohou vyžadovat hlubší vrtání nebo použití čerpadla ke zvedání vody.
 • Odlehlost od znečišťujících látek: Studna musí být udržována mimo možné zdroje znečištění, jako jsou septiky, hnojiva, chemické sklady a průmyslové závody. Doporučuje se udržovat jej minimálně 30 metrů od zdrojů znečištění.
 • Dostupnost přístupových cest a prostoru: Studna musí být snadno dostupná pro zařízení a musí být umístěna na otevřené ploše, aby byla zajištěna bezpečná péče a údržba.
 • Klimatické podmínky: Zvažte klimatické podmínky regionu, jako je přízemní mráz v zimě nebo sucho v létě. To může ovlivnit hloubku zamrznutí a dostupnost vody ve studni.
 • Kvalita vody: Podzemní vodu ze studny lze využít k pití, vaření a dalším domácím účelům. Pro kvalitní a nezávadnou vodu je proto nutné vybrat vhodné místo a sledovat stav prostředí.

Před výběrem místa pro studnu je nutné poradit se s odborníky a provést všechny potřebné průzkumné práce, aby bylo zajištěno úspěšné a bezpečné využití studny.

 • Konstrukce by měla být umístěna mimo jímku kanalizačního systému a sprchové prostory;
 • Neměli byste jej instalovat tam, kde žijí a často odpočívají domácí mazlíčci venku;
 • Neumisťujte pramen pramenité vody, kde jsou skladovány chemikálie a hnojiva;
 • Každé čistící zařízení by mělo být oploceno bitumenem nebo betonem.
ČTĚTE VÍCE
Jak rychle roste zelená fazolka?

Důležitá je také funkčnost studny. Podle návrhu zapadá do stylu pozemku.

 • Výpočet vzdálenosti od obytných a hospodářských budov;
 • Studium typu půdy na místě;
 • Dotazování na hloubku zdrojů v sousedních oblastech.

Doporučujeme, abyste se nepokoušeli provádět procedury sami, ale hledali pomoc od specialistů na studny – ušetříte čas a peníze.

Když mluvíme o specialistech, máme na mysli řemeslníky, kteří staví studny a studují půdu, a ne šarlatány, kteří hledají vodu pomocí rámů nebo jiných předmětů údajně obdařených magickými vlastnostmi. Ať už se dá říci cokoli, zprůměrovaná data pro sousední oblasti, přístup, se kterým pracují odborníci naší společnosti, je lepší než doufat v pomoc od jiných světských sil.

Místo pro vybudování této nádrže je lepší hledat v létě. Pamatujte, že za správné místo pro zdroj je považována půda s půdou s nenarušenou strukturou, protože jsou nejstabilnější. Při výběru místa pro zdroj byste neměli zanedbávat geologický průzkum. S jeho pomocí můžete nejen zajistit, že budoucí studna bude věrně sloužit desítky let a nebude poškozena v důsledku pohybu vrstev země, můžete ušetřit náklady na pracovní sílu – určit místo, kde se podzemní voda přiblíží co nejblíže možné na povrch země. To znamená, že budete muset kopat méně.

Při výběru místa pro kopání studny byste měli dodržovat řadu dalších určitých pravidel. Dům tedy nemůže být umístěn blíže než pět metrů od zdroje. Abyste zajistili, že voda zůstane čistá a nezávadná, ujistěte se, že vzdálenost od silnice, žumpy nebo septiku je minimálně 10 metrů. V ideálním případě je třeba zvolit nejvyšší bod na místě pro studnu a nejnižší pro septik, protože tímto způsobem neriskujete, že v případě nepředvídaných okolností spadne do šachty kontaminovaná odpadní voda.

Pokud se vám to zdá obtížné a pochybujete, že jste vybrali správné místo, zavolejte naší společnosti. V určený čas k vám dorazí specialista, který vám pomůže tuto problematiku pochopit.

Proč nemůžete nikde vykopat studnu?

 • Bezpečnost: Při hloubení studny je nutné vzít v úvahu strukturu půdy a spodní vodu. Špatně vykopaná studna se může zřítit nebo naplnit vodou, což představuje hrozbu pro život a zdraví.
 • Kontaminace: Studna musí být vykopána na bezpečném a ekologicky šetrném místě, aby se vyloučila možnost kontaminace vody podzemními a povrchovými zdroji znečištění, jako jsou chemické odpady nebo fekálie.
 • Regulace: V některých regionech státní nebo místní úřady regulují výstavbu a užívání studní. Je nutné dodržovat legislativu, získat povolení ke kopání a zohlednit další požadavky.
 • Kvalita vody: Podzemní vodu ze studny lze využít k pití, vaření a dalším domácím účelům. Pro kvalitní a nezávadnou vodu je proto nutné vybrat vhodné místo a sledovat stav prostředí.
ČTĚTE VÍCE
Jak poznáte, zda je ryba solená nebo ne?

Před kopáním studny je nutné provést průzkum, získat příslušná povolení a zvážit mnoho podmínek a faktorů pro zajištění bezpečnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a kvality vody.

Jaká vzdálenost v metrech by měla být od studny domu a dalších budov na místě

Vzdálenost od studny k domu a dalším budovám na místě závisí na místních stavebních předpisech. Obvykle je minimální vzdálenost od studny k domu asi 5-10 metrů. Přesné požadavky se mohou v jednotlivých regionech lišit, proto se doporučuje, abyste se s žádostí o přesné informace obrátili na místního stavebního dodavatele nebo příslušnou vládní agenturu.

 • Obytné budovy a hospodářské budovy pro skladování – 5 metrů;
 • Sauny, vany, páry – 7 metrů;
 • Toalety, sprchy, kompostovací jímky – 10 a více metrů.

Návrh šachtové studny na chatě

Je důležité pečovat nejen o funkčnost, ale také o vzhled šachty. V jeho horní části postavte malý dřevěný domek. Řezba dokonale zapadne do jeho vzhledu. Takový design ochrání studnu před padajícím listím a nečistotami a stane se také jedním z designových prvků zahradního pozemku. Voda tak zůstává čistá, studená, příjemně vonící a zdravá. Nezapomeňte pečlivě sledovat strukturu studny, potřebuje pravidelné čištění, pro které byste měli zavolat speciální služby. Pro posouzení kvality vody je vhodné pravidelně kontaktovat laboratoře. Vládním agenturám doporučujeme, na rozdíl od soukromých nebude motivace falšovat výsledek za účelem prodeje nepotřebných filtrů.

Jaké materiály se používají na stavbu studní?

Pramenitá voda se odebírá ze studny různými způsoby – vše závisí na vlastnostech jejího designu a materiálu použitého k jejímu vytvoření. Kapalina tedy vstupuje buď stěnami nebo dnem. K vytvoření studní se používá přírodní dřevo, cihly a kameny.

Vlastnosti dřevěných konstrukcí

Pro stavbu dřevěných studní se používají různé druhy dřeva. Ve spodní vrstvě jsou instalovány dubové, olšové a jilmové kmeny a v horní vrstvě borovicové kmeny. Průměr všech polen je od 17 do 20 cm a musí mít také stejný průměr. Tloušťka vnitřní části by neměla přesáhnout 2 m. Před spuštěním kulatiny jsou na ně připraveny korunky, které je vzájemně fixují pomocí spon. Před vykopanou půdou se instaluje stativ, který strom zvedá a spouští. Nezapomeňte na vykopání půdy na základě průměru kmenů studny. První z nich se nachází v hloubce 2 m – to je nutné pro zajištění dodávky čisté vody. Aby se předešlo deformacím v konstrukci, je podepřeno kládami umístěnými paralelně k sobě. Nezapomeňte na mazání dřeva hlínou – musíte zabránit prosakování vlhkosti přes polena. Před jejich položením je dno pokryto štěrkem nebo drobnými kamennými drtí. Na tuto vrstvu je umístěno víko, aby se zabránilo vniknutí nečistot.

ČTĚTE VÍCE
Kolika let se dožívají prasata domácí?

betonové konstrukce

 • Kroužky podepřete dřevěnými poleny (pro ně jsou vykopány hluboké otvory a po vykopání půdy se postupně odstraní);
 • Kroužky o průměru 1 metr a více se spouštějí pomocí stavebního navijáku upevněného na stativu;
 • Po vyhloubení potřebné hloubky se na dno studny nasype štěrk ve velkém množství, aby byla přitékající voda čistá.

Zanedbání posledního pravidla a úspora štěrku zvyšuje riziko, že se do vody dostane bahno, kvůli kterému ztratí svou přirozenou chuť a zakalí se.

Jak chránit šachtu studny před cizími předměty a bakteriemi

 • Namontujte kryt na šachtu studny. Kryt musí být bezpečně upevněn a musí mít uzamykací mechanismus, aby se zabránilo náhodnému otevření.
 • Pravidelně čistěte kryt a hřídel od nečistot, listí, sněhu a jiných cizích materiálů. To lze provést pomocí kartáčů, košťat a jiných improvizovaných prostředků.
 • Nainstalujte rošt na dno šachty studny. Mřížka by měla být bezpečně upevněna a měla by mít malé otvory, aby se zabránilo vniknutí velkých předmětů.
 • Pravidelně kontrolujte stav mřížky a v případě potřeby ji opravte.
 • Zakázat přístup do šachty studny dětem a nepovolaným osobám. Mluvte o možných nebezpečích a umístěte varovné značky.
 • Šachtu studny pravidelně dezinfikujte. K tomu můžete použít specializované chemikálie určené k ničení bakterií a mikroorganismů.
 • Provádějte pravidelné kontroly kvality vody ze studny. To pomůže identifikovat přítomnost bakterií a přijmout vhodná opatření k jejich odstranění. Tato opatření jsou obecnými doporučeními a měla by být přizpůsobena konkrétním podmínkám a požadavkům. Pro úplnou bezpečnost se doporučuje poradit se s odborníkem na údržbu studny.

Objednejte si naše služby

Můžete si objednat naše služby nebo položit otázku mistrovi pomocí formuláře zpětné vazby nebo online konzultanta.