Zdravotně postiženým občanům byl nabídnut neobvyklý způsob léčby. Jezdecký klub White Horse Country nabízí kurzy hipoterapie – speciální sezení, při kterých koně pomáhají dětem i dospělým vyrovnat se s fyzickými i psychickými neduhy. Jak řekli zaměstnanci country klubu Moments, hipoterapie je interakce koně s člověkem, který potřebuje léčbu různých nemocí, jako je dětská mozková obrna a autismus. Pacienti jezdí na cvičených zvířatech, aby prováděli různá cvičení a učili se komunikovat s okolním světem. — Energie koně má léčivé vlastnosti a má sedativní i stimulační účinek. Pokud je dítě odtažité a neaktivní, zvyšuje to jeho tonus a u hyperaktivních dětí má hipoterapie naopak uklidňující účinek. Trénovaný kůň také svým krokem opakuje krok člověka, čímž předává dítěti impulsy potřebné pro správný vývoj. Děti se díky tomu učí orientovat v prostoru, někdy i chodit. Některým lidem hipoterapie dokonce pomáhá zbavit se depresí,“ řekla Moments Daria Kokorina, trenérka-hipoterapeutka Country Clubu White Horse.

Foto: Natalya Chernokhatova

Komunikace se zvířetem se stává nejdůležitějším faktorem, při kterém se děti s duševní poruchou učí chápat, jak funguje sociální svět a učí se ovládat sebe, své emoce a jednání. Díky okamžité zpětné vazbě od koně během hipoterapeutických sezení děti s duševními poruchami chápou, že na jejich činech závisí život jiné bytosti, a učí se nést zodpovědnost za každý jejich krok. – Moje dítě má autismus. Nejvýraznějším problémem této diagnózy je narušení komunikace, děti nechápou, jak funguje vnější svět a co se jim říká. Pro mé dítě je hipoterapie a interakce s koněm motivujícím prostředím. Je jen trochu mimo svou komfortní zónu, protože něco neumí, ale zároveň se rychle učí a líbí se mu to. Naučit lidi s autismem dělat cokoliv samostatně je velmi těžké, ale zde dítě ovládá koně téměř samo. Rozvíjí také porozumění tomu, co je to vztah příčiny a následku, když každý jeho čin způsobí okamžitý výsledek. Za těch šest měsíců, co chodíme na hipoterapii, jsem viděla konkrétní zlepšení fyzického i morálního stavu dítěte,“ řekla Moments žena, jejíž syn navštěvuje kurzy hipoterapie. Díky takovým aktivitám se stav zlepšuje nejen u pacientů s duševními poruchami. Podle hipoterapeutů absolvování takových léčebných kurzů pomáhá zbavit se mnoha onemocnění, včetně počátečních fází kýly a dokonce i funkční neplodnosti a problémů s gastrointestinálním traktem. Cvičení také napomáhá správnému držení těla. Profesionalita trenérského personálu White Horse nám zároveň umožňuje vycvičit koně tak, aby dokázali spolupracovat s jakýmkoliv jezdcem.

ČTĚTE VÍCE
Jakou teplotu snese meduňka?

Foto: Natalya Chernokhatova

— Koně začínají být pozorováni dlouho předtím, než je začnou cvičit pro práci s lidmi, kteří potřebují pomoc. Koně se učí především klidu. Důležitou roli hraje povaha a zvyky zvířete. Kůň je od přírody velmi opatrné zvíře, takže je potřeba ho naučit nereagovat na žádné vnější podněty. Musí být také absolutně zdravý v oblasti zad a nohou, aby na něm lidé mohli cvičit,“ dodává trenér „Bílých koní“ Kokorina. „Díky našim koním můžeme lidem doslova pomoci postavit se na nohy. Pravidelná docházka na hipoterapeutická sezení umožňuje udržovat dosažený pokrok v léčbě. Jednou jsem učil chlapce s diagnózou dětská mozková obrna, ale po čase přestal chodit na hodiny a za krátkou dobu se jeho zdravotní stav zhoršil. Bylo pro něj znatelně obtížnější se pohybovat, jeho gesta byla omezenější. Situace se napravila, až když ho rodiče znovu vzali na hipoterapii. Během 3 měsíců se nám opět podařilo dosáhnout zlepšení – chlapec se začal opět lépe hýbat. Koně jsou tedy skutečně schopni pomáhat lidem při léčbě různých nemocí.

Hipoterapie je v současnosti oblíbená léčba u koní. Tento typ léčby má na lidský organismus jak psychologický vliv, tak i fyzický – při jízdě.

Jízda na koni je skutečným všelékem pro ty, kteří vedou sedavý způsob života, zažívají zvýšenou psychickou zátěž a pracují s počítačem.

V procesu komunikace s koněm a při jízdě dochází k odbourávání stresu a minimalizaci jeho následků. Navíc jezdec zatěžuje všechny svaly těla.

Psychologický dopad hipoterapie

Při jízdě v sedle se člověk podřizuje rytmu, který udává kůň. Tím se jezdec stává poněkud závislým na zvířeti, které se nedobrovolně ukládá do podvědomí a učí nás brát ohledy na ostatní. Při procházce jsou člověk a kůň rovnocennými partnery, někdy i přáteli. Jízda na koni rozvíjí pocit odpovědnosti za partnera.

Hipoterapie je mimořádně užitečná pro hrubé, vznětlivé a agresivní lidi, stejně jako pro vybíravé a příliš aktivní lidi. Pravidelná hipoterapie je uklidňuje. Léčebná jízda na koni je dále doporučována při onemocněních neurologické etiologie, zejména Downův syndrom, autismus, Duchennova myopatie, obrna, smyslové poruchy, astenická neuróza atd.

ČTĚTE VÍCE
Jaká je kvalitní dlaždice?

Zejména příliš sebestřední a uzavření lidé trpící autismem se při komunikaci s laskavými a důvěřivými koňmi osvobozují na emocionální úrovni a začínají pociťovat touhu komunikovat s ostatními. To snižuje zábranu, úzkost, odstraňuje fobie a pomáhá přizpůsobit se realitě.

Zasmušilí a odtažití lidé, kteří si osedlali koně a shlíželi na své okolí, získávají sebevědomí a sebeúctu a překonávají strach z komunikace. Koně jsou jakýmsi spojovacím článkem mezi vnitřním a vnějším světem pacienta a pomáhají mu komunikovat s ostatními lidmi za stejných podmínek.

Hlazení kůže koně má úžasný léčivý účinek. Mezi zvířetem a člověkem vzniká nesrovnatelný pocit jednoty, kůň předává svou energii člověku, čistí jeho energetické pole. Při běhání po luxusní hřívě koně zažíváme příjemné pocity a zlepšuje se nám stav mysli a nálada.

Fyzikální účinky hipoterapie

Při jízdě na koni předá kůň jezdci každých 90 sekund 110 až 60 motorických impulsů. V sedu obkročmo je člověk v nestabilní poloze a neustále vnímá otřesy od koně – tím dochází k masáži všech vnitřních orgánů.

Při jízdě se střídavě uvolňují a stahují všechny svalové skupiny jezdce. Při pomalé jízdě je zatížení svalového systému člověka srovnatelné se zatížením při chůzi normálním tempem. Při jízdě na koni navíc musí jezdec neustále kontrolovat těžiště, přičemž jeho vestibulární aparát intenzivně pracuje. To vše vyžaduje, abyste udrželi ideální držení těla.

Mnoho intenzivních otřesů z těla pohybujícího se koně nutí jezdcovy břišní a zádové svaly aktivně pracovat. V důsledku toho se vytváří „korzet“ svalů, který má pozitivní vliv na udržení požadovaného zakřivení páteře.

Dalším důležitým léčivým faktorem hipoterapie je dosahování různorodých pohybů, které jezdec dělá. Člověk provádějící tělesná cvičení tak dělá pohyby pouze ve 2 směrech: vpravo-vlevo a dopředu-dozadu a při jízdě na koni se přidává i směr nahoru-dolů, což je pro tělo velmi užitečné.

Tento otřes tonizuje svaly a normalizuje fungování žláz s vnitřní sekrecí a vnitřních orgánů. Hipoterapie je navíc účinnou metodou prevence gynekologických onemocnění u žen a prostatitidy u mužů.

V běžném životě, zejména ve velkých městech, prakticky nemáme možnost dívat se do dálky, a proto se u tisíců lidí rozvine krátkozrakost. Jízda na koni sníží riziko tohoto onemocnění.

ČTĚTE VÍCE
Proč jsou arašídy klasifikovány jako luštěniny?

U hluchoty a slepoty jsou nepostradatelné i metody hipoterapie. Samotný proces ježdění, psychický kontakt mezi koněm a člověkem, potřeba udržet rovnováhu, zbystřit fungování provozních smyslů a do jisté míry kompenzovat nedostatek vnějších informací.

U onemocnění kůže, svalů a spodních tkání je důležité, aby tělesná teplota zdravého koně byla od 37,5 do 38,5 °C. Člověk cítí příjemné, živé teplo koně.

Po operacích kloubů (zejména kyčle) je mimořádně užitečná i jízda na koni. Hipoterapie Předepisuje se také při artritidě, svalové atrofii a paralýze.

A ještě jedna zajímavost na závěr: při jízdě na koni se u pacientů s cukrovkou hladina cukru v krvi blíží normální hodnotě.

Video o léčbě hipoterapií